شرایط فروش X55

مدل خودرو

تیپ

قیمت نقدی خودرو

تحویل

X55 AT-Exellent Sport

855000000

45 روز کاری

X55 AT-Exellent

840000000

45 روز کاری