خودروهای مدرن موجود

11 وسایل نقلیه موجود

مرتب سازی بر اساس:
Video
شرکت خودرو ساز
MVM
بدنه
شاسی
مدل خودرو
X22
جعبه دنده
4 سرعته
گیربکس
دستی
Video
شرکت خودرو ساز
MVM
بدنه
سواری
مدل خودرو
Arrizo5 T
جعبه دنده
۷ سرعته cvt
گیربکس
اتوماتیک
750000000
شرکت خودرو ساز
MVM
بدنه
شاسی
مدل خودرو
Tiggo 5
جعبه دنده
۷ سرعته cvt
گیربکس
اتوماتیک
Video
990000000
شرکت خودرو ساز
MVM
بدنه
شاسی
مدل خودرو
Tiggo 7
جعبه دنده
6 سرعته دو کلاچه
گیربکس
اتوماتیک
Video
872000000
شرکت خودرو ساز
MVM
بدنه
سواری
مدل خودرو
Arrizo 6
جعبه دنده
۹ سرعته cvt
گیربکس
اتوماتیک
Video
497000000
شرکت خودرو ساز
MVM
بدنه
شاسی
مدل خودرو
X22
جعبه دنده
4 سرعته
گیربکس
اتوماتیک
597000000
شرکت خودرو ساز
MVM
بدنه
شاسی
مدل خودرو
X33S
جعبه دنده
۷ سرعته cvt
گیربکس
اتوماتیک
شرکت خودرو ساز
MVM
بدنه
شاسی
مدل خودرو
X33AT
جعبه دنده
5 سرعته
گیربکس
اتوماتیک
855000000
شرکت خودرو ساز
MVM
بدنه
شاسی
مدل خودرو
X55
جعبه دنده
6 سرعته اتوماتیک دوکلاچه
گیربکس
اتوماتیک
306700000
شرکت خودرو ساز
MVM
بدنه
سدان
مدل خودرو
315h
جعبه دنده
5 دنده دستی
گیربکس
دستی
420000000
شرکت خودرو ساز
MVM
بدنه
سدان
مدل خودرو
315
جعبه دنده
4 سرعته
گیربکس
اتوماتیک
نمایش همه
Call to action
BMW I8 اکثر ورزش های پیشرفته.