فروش نقدی MVM

مدل خودرو

تیپ

قیمت نقدی خودرو

X55 اتوماتیک اکسلنت اسپرت

855000000

X55 اتوماتیک اکسلنت

840000000

X33s اتومات اسپرت

597000000

X33s اتومات اسپرت

562000000

X22 اتوماتیک اکسلنت اسپرت

497000000

X22 اتوماتیک لاکچری

479000000

X22 دنده ای اکسلنت اسپرت

410000000

X22 دنده ای لاکچری

390500000

315+ اتوماتیک

420000000

315s دنده ای اکسلنت اسپرت

306700000