آریزو ۶ محصول بخش تحقیق و توسعه بین المللی چری می باشد و با بهره گیری از تیم معروف و بین المللی این کمپانی که شامل کار کشته ترین افراد است یک سدان جذاب و برخوردار از استایل اروپایی محسوب می شود. نمای داخل آریزو ۶ را میتوان نقطه قوت آن در کنار طراحی زیبایش دانست. نمای داخلی آریزو ۶ از دیگر ساخته های چری متفاوت است. شما در نگاه اول آریزو ۶ را قطعا یک سدان اروپایی چه به لحاظ طراحی داخلی و چه به لحاظ طراحی خارجی خواهید دانست.