فروش نقدی Fownix

مدل خودرو

تیپ

قیمت نقدی خودرو

آریزو 5 توربو جدید

714773000

آریزو 6 اتومات اکسلنت

910073000

Tiggo 7 IE Sport

1041873000

Tiggo 7 PRO

1190673000