لیست

مرتب سازی بر اساس:
421713000
شرکت خودرو ساز
MVM
بدنه
سدان
مدل خودرو
315
جعبه دنده
4 سرعته
گیربکس
اتوماتیک
306700000
شرکت خودرو ساز
MVM
بدنه
سدان
مدل خودرو
315h
جعبه دنده
5 دنده دستی
گیربکس
دستی
Video
411713000
شرکت خودرو ساز
MVM
بدنه
شاسی
مدل خودرو
X22
جعبه دنده
4 سرعته
گیربکس
اتوماتیک
Video
شرکت خودرو ساز
MVM
بدنه
شاسی
مدل خودرو
X22
جعبه دنده
4 سرعته
گیربکس
دستی
599353000
شرکت خودرو ساز
MVM
بدنه
شاسی
مدل خودرو
X33S
جعبه دنده
۷ سرعته cvt
گیربکس
اتوماتیک
شرکت خودرو ساز
MVM
بدنه
شاسی
مدل خودرو
X33AT
جعبه دنده
5 سرعته
گیربکس
اتوماتیک
856713000
شرکت خودرو ساز
MVM
بدنه
شاسی
مدل خودرو
X55
جعبه دنده
6 سرعته اتوماتیک دوکلاچه
گیربکس
اتوماتیک
Video
شرکت خودرو ساز
MVM
بدنه
سواری
مدل خودرو
Arrizo5 T
جعبه دنده
۷ سرعته cvt
گیربکس
اتوماتیک
Video
873713000
شرکت خودرو ساز
MVM
بدنه
سواری
مدل خودرو
Arrizo 6
جعبه دنده
۹ سرعته cvt
گیربکس
اتوماتیک
  • 1
  • 2
Call to action
MVM ماشین های پیشرفته و مدرن