خودروهای مدرن موجود

13 وسایل نقلیه موجود

مرتب سازی بر اساس:
Video
شرکت خودرو ساز
CHERY
بدنه
شاسی
مدل خودرو
Tiggo 7
جعبه دنده
CVT جدید 9 سرعته
گیربکس
اتوماتیک
580000000
شرکت خودرو ساز
MVM
بدنه
شاسی
مدل خودرو
X22 PRO
جعبه دنده
9 سرعته CVT
گیربکس
اتوماتیک
Video
شرکت خودرو ساز
MVM
بدنه
شاسی
مدل خودرو
X22
جعبه دنده
4 سرعته
گیربکس
دستی
Video
شرکت خودرو ساز
MVM
بدنه
سواری
مدل خودرو
Arrizo5 T
جعبه دنده
۷ سرعته cvt
گیربکس
اتوماتیک
752353000
شرکت خودرو ساز
MVM
بدنه
شاسی
مدل خودرو
Tiggo 5
جعبه دنده
۷ سرعته cvt
گیربکس
اتوماتیک
Video
991713000
شرکت خودرو ساز
MVM
بدنه
شاسی
مدل خودرو
Tiggo 7
جعبه دنده
6 سرعته دو کلاچه
گیربکس
اتوماتیک
Video
873713000
شرکت خودرو ساز
MVM
بدنه
سواری
مدل خودرو
Arrizo 6
جعبه دنده
۹ سرعته cvt
گیربکس
اتوماتیک
Video
430000000
شرکت خودرو ساز
MVM
بدنه
شاسی
مدل خودرو
X22
جعبه دنده
4 سرعته
گیربکس
اتوماتیک
599353000
شرکت خودرو ساز
MVM
بدنه
شاسی
مدل خودرو
X33S
جعبه دنده
۷ سرعته cvt
گیربکس
اتوماتیک
شرکت خودرو ساز
MVM
بدنه
شاسی
مدل خودرو
X33AT
جعبه دنده
5 سرعته
گیربکس
اتوماتیک
856713000
شرکت خودرو ساز
MVM
بدنه
شاسی
مدل خودرو
X55
جعبه دنده
6 سرعته اتوماتیک دوکلاچه
گیربکس
اتوماتیک
306700000
شرکت خودرو ساز
MVM
بدنه
سدان
مدل خودرو
315h
جعبه دنده
5 دنده دستی
گیربکس
دستی
421713000
شرکت خودرو ساز
MVM
بدنه
سدان
مدل خودرو
315
جعبه دنده
4 سرعته
گیربکس
اتوماتیک
نمایش همه
Call to action
BMW I8 اکثر ورزش های پیشرفته.