آخرین بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور ماه 1401

شرایط فروش محصولات مدیران خودرو

خودرو

نام خودرو

قیمت نقدی (تومان)

X22 mt sport luxury

487,980,000

X22 CVT sport luxury

581,700,000

X22 PRO Turbo

641,800,000

خودرو

نام خودرو

قیمت نقدی (تومان)

X33 AT Excellent Sport

724,320,000

خودرو

نام خودرو

قیمت نقدی (تومان)

ARRIZO 5 T new

760,900,000

خودرو

نام خودرو

قیمت نقدی (تومان)

ARRIZO 6 PRO 

1,060,000,000

خودرو

نام خودرو

قیمت نقدی (تومان)

X55 pro exellent

933,060,000

X55 pro exellent sport

953,680,000

خودرو

نام خودرو

قیمت نقدی (تومان)

 TIGGO 7

1,102,820,000

TIGGO 7 Pro Exellent

1,256,720,000

خودرو

نام خودرو

قیمت نقدی (تومان)

TIGGO 8 Classic

1,499,230,000

TIGGO 8 PRO Premium

1,794,730,000

بالا