شرایط فروش محصولات مدیران خودرو

آخرین آپدیت : 19 آذر ماه 1402

خودرو

نام خودرو

قیمت نقدی (تومان)

X22 mt sport luxury

635,500,000

X22 PRO Turbo

870,700,000

X22 PRO MT

708,600,000

خودرو

نام خودرو

قیمت نقدی (تومان)

ARRIZO 5 IE FL

1،091،200،000

ARRIZO 5 T new

۱،۰۵۵،۰۰۰،۰۰۰

خودرو

نام خودرو

قیمت نقدی (تومان)

ARRIZO 6 PRO EX 

1,242,400,000

خودرو

نام خودرو

قیمت نقدی (تومان)

X55 PRO IE

1،253،800،000

X55 pro IE Sport

1،274،000،000

خودرو

نام خودرو

قیمت نقدی (تومان)

TIGGO 7 Pro Exellent

1,450,800,000

خودرو

نام خودرو

قیمت نقدی (تومان)

TIGGO 8 PROMAX

2,379,000,000

TIGGO 8 PRO e+

2,764,700,000

TIGGO 8 PRO MAX IE

2,584,400,000

خودرو

نام خودرو

قیمت نقدی (تومان)

FX Premium

1،730،400،000

بالا