آدرس نمایندگی

شعبه فروش

فروش : ساری ، کمربندی غربی، بعد از دانشگاه علوم پزشکی همراه : 09114810120 ثابت : 01133360330

شعبه فروش

فروش : ساری، کمربندی شرقی، ۱۰۰متر بعد از خیابان معلم همراه : 09358029060 ثابت : 01133260330

خدمات

خدمات : ساری، کیلومتر ۲ جاده جویبار، قبل از تعویض پلاک ثابت : ۰۱۱۳۳۶۰۸۲۲۲
بالا